ŠUDAS

Ne, tai ne klaida. Tai senas anekdotas apie Šiaulių Universiteto Dekoratyvinio Apželdinimo Skyrių. Šiandien, neaiškių jėgų vedinas, apsilankiau Šiaulių universiteto internetinėje svetainėje. Žiūrėjau tol, kol nepradėjau juoktis. Galiausiai apėmė liūdesys. Štai keletas perliukų.
Iš Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakulteto 2011-2013 metų strateginio veiklos plano:
„Aplinkotyros katedroje dirba 25 darbuotojai <...> Aplinkotyros katedroje yra 8,5 pedagoginiai etatai.“ „Fizikos katedroje dirba 19 darbuotojų <...> Fizikos katedroje yra 11,2 pedagoginių etatų.“ (7 puslapis)
Toliau esančioje SSGG analizės grėsmių skiltyje rašoma: „Dėstytojų darbo krūvis didesnis nei kituose Lietuvos universitetuose.“ (12 puslapis).
Keletas SSGG analizėje pateikiamų šio fakulteto stiprybių (11 puslapis):
„Patogi geografinė vieta (miesto centras, šalia ŠU centrinė biblioteka, geležinkelio ir autobusų stotys).“
„Dalyvavimas mokslinėse konferencijose, gausus mokslo publikacijų skaičius.“
Unikalių studijų metodikų diegimas (<...>, mišriosios nuotolinės studijos panaudojant virtualią aplinką <...>).“
„Gebėjimas prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų.“
Nepamirštamos ir silpnybės (12 puslapis):
„Nepopuliarus virtualios studijų aplinkos naudojimas studijų procese.“
„Priimtų studentų motyvacijos ir bazinio pasirengimo stoka.“
Galimybės:
„Virtualios studijų aplinkos plėtra <...>.“
O grėsmių sąraše visiški kliedesiai, neverti Šiknos ploto.
Išvados: krūvis didelis, nors vidutiniškai dirbama mažiau nei po pusę etato; patogiai įsikūręs fakultetas, kuriame mokosi nemotyvuoti ir nepasirengę studentai; turima unikali nuotolinių studijų metodika, kuri yra visai nepopuliari, bet matoma daug galimybių ją toliau plėsti! Ach, tiesa, dar vienas dalykas dėl jau minėto „gausaus mokslo publikacijų skaičiaus“. 19 puslapyje rašoma, kad fakultetas turi tikslą - „kasmet bus paskelbiama apie 10 publikacijų recenzuojamuose leidiniuose, įrašytuose į tarptautines duomenų bazes.“ Tikrai kaip iš gausybės rago!

Gerai, ten strategija. Niekam neįdomus pliurpalas, kurį kažkas parašė todėl, kad gavo pinigų. Pažiūrėkime į paskaitas. Štai dėstytojos I. Indrijauskienė dėstomas dalykas „Regos terapija“. Įdomu, kokius gi unikalius laboratorinius darbus daro ŠU studentai. Pavyzdžiui, pats pirmasis, „Iliuzijos“. Pavadinimas sudomina, nors ir skamba lyg pasakų knyga. Tačiau ties pavadinimu visas įdomumas ir baigiasi. Viduje nerasite nieko, kas bent kiek primintų laboratorinį darbą - nei užduočių, nei kontrolinių klausimų, nei rekomenduojamos literatūros, nei teorinio pagrindimo, nei naudosimos aparatūros aprašymo. Tiesą sakant, to net negalima laikyti laboratoriniu darbu - tai tiesiog vogtų paveikslėlių (nes nemanau, kad autorė juos pirko; ji net nenurodo šaltinio), kuriais žavėjausi būdamas penktoje klasėje, rinkinys. Apima juokas.
Pabandykime kitą laboratorinį darbą - juk pirmasis tikriausiai tik įvadinis, tokia žaisminga pradžia. Išsirinkau kitą darbą įdomiu pavadinimu - „Stereogramos paveikslas“. Ir ką ten radau? Dar tris vogtus paveiksliukus ir vieną sakinį teksto. Net. Vieną. Sakinį. Apima užuojautos jausmas.

Nurašiau šitą dėstytoją į beviltiškųjų kategoriją, pereinu prie kitos dėstytojos ir kito kurso - J. Bendorienės „Kontaktinė korekcija“. Ir vėl skamba įdomiai. Pasirenku pirmąją paskaitą „Kontaktinių lęšių įvadas“. Pirmoji skaidrė nuteikia optimistiškai - nors ir su klaidomis, bet užrašytas dėstytojos akademinis laipsnis. Pradėjau skaityti apie kontaktinių lęšių istoriją, tačiau man ramybės nedavė įdomūs ir tikslūs faktai. Per daug įdomūs ir per daug tikslūs. Nutariau patikrinti Vikipediją. Neapsirikau - didžioji dalis skaidrėse esančios informacijos žodis žodin išversta iš angliško Vikipedijos straipsnio Contact lens. Viskas. Nurašiau šitą universitetą į beviltiškųjų kategoriją. Skaitydamas Vikipediją bet kuris asmuo gali dykai išmokti daugiau, nei mokydamasis ŠU.

Kad jau užsukau į Vikipediją, patikrinau, kiek studentų mokosi visame ŠU (ŠU tinklalapyje šios informacijos kažkodėl neradau). Rašoma, kad šiuos mokslo metus pradėjo 5300 studentų, nors 2009-aisiais metais jų dar buvo 12000. Mano palinkėjimas paprastas - kad 2016-aisiais metais ŠU užsidarytų forever...

P. S. Pirmuosius tris dokumentus įkeliu į Šikną, kad nedingtų tokie unikalūs šedevrai.

PriedasDydis
gmf strateginis planas_2011.pdf381.65 KB
iliuzijos.doc238.5 KB
stereogramos paveikslas.doc297 KB