Dienoraštis

Atsakau tik už savo įrašus :) Domas.

Domo apsauga

Laikai juk neramūs...
test
test
test
FTMC Chemijos instituto valgykla.

Litų keitimas į eurus

Šiandien Danske banke išsikeičiau 2 lietuviškus centus į vieną europinį centą.
Uždirbau 72,64%.
2ct_keitimas_danske

Eurų banknotų judėjimas pasaulyje

Eurų banknotus gauname ir išleidžiame beveik kasdien. Ar būtų įdomu sužinoti, iš kur atkeliavo banknotas, patekęs į Jūsų rankas? Arba stebėti, kur nukeliavo banknotas, kurį Jūs lakėte savo rankose? Jei bent į vieną klausimą atsakėte „taip“, siūlau pasinaudoti sistema, leidžiančia stebėti eurų banknotų kelionę pasaulyje. Tereikia užsiregistruoti, įvesti banknoto spausdintuvo ir serijinį numerius bei stebėti, kur keliauja banknotas. Viskas paprasta. Sėkmės!

Neaptverta statybvietė

2013 metų spalio 15 dieną kreipiausi į Valstybinę darbo inspekciją (VDI) dėl statybų, vykstančių ties Ateities ir L. Giros gatvių sankryža, Vilniuje. Informavau, kad statybos vykdomos netvarkingai - teritorija buvo neaptverta, nors vis dar vyko pastato statybos darbai, važinėjo traktoriai, statybų teritorijoje buvo duobių, pavojingų objektų. Po dviejų savaičių, spalio 28 dieną gavau vyriausiojo darbų inspektoriaus Alvydo Montrimavičiaus raštą, kuriame, be gausybės citatų iš įvairių įstatymų, buvo parašyta:
„<...> Pranešame, kad vadovaujantis nurodyta VDI kompetencija, minėtu adresu buvo atliktas patikrinimas. Nustatyta, kad statybvietė aptverta. <...>“
Pro minėtą sankryžą važiuoju gana dažnai, tvoros ten nebuvo bent jau nuo rugsėjo pradžios, bet - kaip netikėta! - tvora atsirado kaip tik tuo metu, kai parašiau skundą. Kadangi tvoros ir vėl neliko po inspektorių apsilankymo, praėjus beveik vieneriems metams nusprendžiau vėl parašyti į VDI ir pranešti apie neaptvertą statybų teritoriją. Tik šįkart, prieš kreipdamasis į VDI pats nuėjau į statybas, padariau keletą nuotraukų ir įkeliu jas čia - kad darbo inspektoriai tvirtai matytų, jog teritoriją nėra aptverta, ir negalvotų, kad rašinėju bileką. O gal ir tvora aplink statybvietę nespės atsirasti kaip tik tuo metu, kai ateis inspektoriai?
test test
test test

Vytautas - klaidingai perskaičiuota kaina

Kauno spaudos kioskuose klaidingai perskaičiuojama Vytauto kaina. Gėda!
test
Norėdamas pranešti apie pažeidimą, paskambinau euro informacijos telefonu 8800 34528. Kelis kartus papasakojęs istoriją, buvau sujungtas su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Duomenų analizės ir prevencijos skyriaus vyriausiąja specialiste Inga Zubrickaite. Elektroniniu paštu nusiunčiau nuotrauką jai. Laukiu reakcijos.

Visiškai nenaudingas tinklalapis

Nesąmoningų tinklalapių rinkinys - http://www.theuselessweb.com/

Muzika

Šaldytuvas

Šiandien mane apvogė. Barake iš bendro naudojimo šaldytuvo dingo man priklausęs Napoleono gabaliukas ir viena slyva šokolade. Niekše, kad tau šikną sutrauktų!

ŠUDAS

Ne, tai ne klaida. Tai senas anekdotas apie Šiaulių Universiteto Dekoratyvinio Apželdinimo Skyrių. Šiandien, neaiškių jėgų vedinas, apsilankiau Šiaulių universiteto internetinėje svetainėje. Žiūrėjau tol, kol nepradėjau juoktis. Galiausiai apėmė liūdesys. Štai keletas perliukų.
Iš Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakulteto 2011-2013 metų strateginio veiklos plano:
„Aplinkotyros katedroje dirba 25 darbuotojai <...> Aplinkotyros katedroje yra 8,5 pedagoginiai etatai.“ „Fizikos katedroje dirba 19 darbuotojų <...> Fizikos katedroje yra 11,2 pedagoginių etatų.“ (7 puslapis)
Toliau esančioje SSGG analizės grėsmių skiltyje rašoma: „Dėstytojų darbo krūvis didesnis nei kituose Lietuvos universitetuose.“ (12 puslapis).
Keletas SSGG analizėje pateikiamų šio fakulteto stiprybių (11 puslapis):
„Patogi geografinė vieta (miesto centras, šalia ŠU centrinė biblioteka, geležinkelio ir autobusų stotys).“
„Dalyvavimas mokslinėse konferencijose, gausus mokslo publikacijų skaičius.“
Unikalių studijų metodikų diegimas (<...>, mišriosios nuotolinės studijos panaudojant virtualią aplinką <...>).“
„Gebėjimas prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų.“
Nepamirštamos ir silpnybės (12 puslapis):
„Nepopuliarus virtualios studijų aplinkos naudojimas studijų procese.“
„Priimtų studentų motyvacijos ir bazinio pasirengimo stoka.“
Galimybės:
„Virtualios studijų aplinkos plėtra <...>.“
O grėsmių sąraše visiški kliedesiai, neverti Šiknos ploto.
Išvados: krūvis didelis, nors vidutiniškai dirbama mažiau nei po pusę etato; patogiai įsikūręs fakultetas, kuriame mokosi nemotyvuoti ir nepasirengę studentai; turima unikali nuotolinių studijų metodika, kuri yra visai nepopuliari, bet matoma daug galimybių ją toliau plėsti! Ach, tiesa, dar vienas dalykas dėl jau minėto „gausaus mokslo publikacijų skaičiaus“. 19 puslapyje rašoma, kad fakultetas turi tikslą - „kasmet bus paskelbiama apie 10 publikacijų recenzuojamuose leidiniuose, įrašytuose į tarptautines duomenų bazes.“ Tikrai kaip iš gausybės rago!

Gerai, ten strategija. Niekam neįdomus pliurpalas, kurį kažkas parašė todėl, kad gavo pinigų. Pažiūrėkime į paskaitas. Štai dėstytojos I. Indrijauskienė dėstomas dalykas „Regos terapija“. Įdomu, kokius gi unikalius laboratorinius darbus daro ŠU studentai. Pavyzdžiui, pats pirmasis, „Iliuzijos“. Pavadinimas sudomina, nors ir skamba lyg pasakų knyga. Tačiau ties pavadinimu visas įdomumas ir baigiasi. Viduje nerasite nieko, kas bent kiek primintų laboratorinį darbą - nei užduočių, nei kontrolinių klausimų, nei rekomenduojamos literatūros, nei teorinio pagrindimo, nei naudosimos aparatūros aprašymo. Tiesą sakant, to net negalima laikyti laboratoriniu darbu - tai tiesiog vogtų paveikslėlių (nes nemanau, kad autorė juos pirko; ji net nenurodo šaltinio), kuriais žavėjausi būdamas penktoje klasėje, rinkinys. Apima juokas.
Pabandykime kitą laboratorinį darbą - juk pirmasis tikriausiai tik įvadinis, tokia žaisminga pradžia. Išsirinkau kitą darbą įdomiu pavadinimu - „Stereogramos paveikslas“. Ir ką ten radau? Dar tris vogtus paveiksliukus ir vieną sakinį teksto. Net. Vieną. Sakinį. Apima užuojautos jausmas.

Nurašiau šitą dėstytoją į beviltiškųjų kategoriją, pereinu prie kitos dėstytojos ir kito kurso - J. Bendorienės „Kontaktinė korekcija“. Ir vėl skamba įdomiai. Pasirenku pirmąją paskaitą „Kontaktinių lęšių įvadas“. Pirmoji skaidrė nuteikia optimistiškai - nors ir su klaidomis, bet užrašytas dėstytojos akademinis laipsnis. Pradėjau skaityti apie kontaktinių lęšių istoriją, tačiau man ramybės nedavė įdomūs ir tikslūs faktai. Per daug įdomūs ir per daug tikslūs. Nutariau patikrinti Vikipediją. Neapsirikau - didžioji dalis skaidrėse esančios informacijos žodis žodin išversta iš angliško Vikipedijos straipsnio Contact lens. Viskas. Nurašiau šitą universitetą į beviltiškųjų kategoriją. Skaitydamas Vikipediją bet kuris asmuo gali dykai išmokti daugiau, nei mokydamasis ŠU.

Kad jau užsukau į Vikipediją, patikrinau, kiek studentų mokosi visame ŠU (ŠU tinklalapyje šios informacijos kažkodėl neradau). Rašoma, kad šiuos mokslo metus pradėjo 5300 studentų, nors 2009-aisiais metais jų dar buvo 12000. Mano palinkėjimas paprastas - kad 2016-aisiais metais ŠU užsidarytų forever...

P. S. Pirmuosius tris dokumentus įkeliu į Šikną, kad nedingtų tokie unikalūs šedevrai.

Kalbos kultūros testas

Kalbos kultūros testas

Viename iš juodraščių, kuriuos atsivežiau iš Lietuvos, radau savaitraštyje „Dialogas“ skelbtą Lietuvių kalbos kultūros testą. Atlikau jį, pasitikrinau. Iš viso padariau 17 klaidų - 13 kartų nepažymėjau teisingo atsakymo, o 4 kartus pažymėjau neteisingą. Siūlau testą atlikti ir kitiems Šiknos skaitytojams ir surašyti savo atsakymo variantus komentaruose. O po savaitės paskelbsiu atsakymus. Sėkmės!

Pažymėkite visus tinkamus atsakymus (jų gali būti ne vienas).

1. Dažnai ...... ne taip, kaip mes norėtume.
a) gaunasi,
b) išeina,
c) atsitinka,
d) pasitaiko.

2. ...... šis žygis buvo sėkmingas.
a) bendrai,
b) apskritai,
c) aplamai,
d) visumoje.

3. Gladiatoriai ...... buvo vergai.
a) daugumoje,
b) daugiausia,
c) pagrinde,
d) dažniausiai,
e) paprastai,
f) kaip taisyklė.

4. ...... taip, kad verslininkai vėl liko apgauti.
a) gavosi,
b) atsitiko,
c) išėjo.

5. Mano mokiniai neblogai .......... matematiką.
a) moka,
b) žino,
c) išmano.

6. Miestas buvo .......... sugriautas.
a) pilnai,
b) visai,
c) pilnumoje,
d) pilnutinai,
e) visiškai.

7. .......... dėl tragedijos jūroje.
a) sielojamės,
b) jaudinomės,
c) pergyvenome,
d) liūdėjome.

8. Paryžiuje tada gyveno .......... žmonių.
a) virš milijono,
b) daugiau kaip milijonas,
c) daugiau milijono,
d) per milijoną,
e) milijonas su viršum,
f) daugiau nei milijonas,
g) milijonas suvirš,
h) daugiau negu milijonas.

9. .......... jėgos buvo nelygios.
a) matyt,
b) turbūt,
c) matomai,
d) regimai,
e) tikriausiai.

10. .......... mokykloje mokosi 1216 mokinių.
a) iš viso,
b) viso.

11. Jis dažnai .......... .
a) pašposina,
b) mane pašpilkuoja,
c) mane patraukia per dantį,
d) bajerius skaldo,
e) papokštauja.

12. .......... taloną.
a) pramuškite,
b) pažymėkite,
c) atžymėkite.

13. .......... kartojau, ar negirdėjai?
a) gi,
b) juk,
c) taigi.

14. Buvo .......... atėjęs.
a) kas tai,
b) kažkas tai,
c) kažkas.

15. Norėčiau .......... plokštelę.
a) išklausyti,
b) praklausyti,
c) perklausyti.

16. Jau ..........paskutinis skambutis.
a) nuskambėjo,
b) nuaidėjo,
c) praskambėjo.

17. Jis nusmuko .........., kad ėmė vagiliauti.
a) ant tiek,
b) tiek.

18. Dailės būrelį .......... lanko mergaitės.
a) daugiausia,
b) pagrinde,
c) daugumoje.

19. Sakykite, kas .......... eilėje?
a) kraštutinis,
b) galutinis,
c) paskutinis.

20. Į klausimą jis .......... neatsakė.
a) pilnai,
b) išsamiai,
c) kaip reikiant.

21. .......... ir tu suprasi.
a) laiko bėgyje,
b) ilgainiui,
c) laikui bėgant.

22. Dailininkai surengs .......... parodų.
a) daug,
b) visą eilę,
c) nemažai.

23. .......... su tavimi sutinku.
a) iš principo,
b) principe,
c) iš esmės.

24. .......... laikysena dažnai būna nuovargio priežastimi.
a) neteisinga,
b) netaisyklinga,
c) netinkama.

25. Atsiprašau, aš čia .......... .
a) niekuo dėtas,
b) nekaltas,
c) nė prie ko.

26. Kelionės išlaidas reikės tiksliai .......... .
a) paskaičiuoti,
b) apskaičiuoti,
c) suskaičiuoti.

27. Auklėtoja pasiūlė pareigomis pasiskirstyti .......... .
a) sekančiai,
b) taip,
c) šitaip.

28. Saulius gerai .......... .
a) žino teisę,
b) nunsimano teisėje,
c) išmano teisę.

29. .........., į svečius daugiau niekas neatėjo.
a) be Indrės,
b) apart Indrės,
c) išskyrus Indrę.

30. Padaryk mane .......... .
a) laimingą,
b) laimingu,
c) laiminga.

31. Su drauge susitikome .......... kabinete.
a) stomatologijos,
b) stomotaloginiame.

32. Visi nori .......... .
a) atrodyti protingais,
b) atrodyti protingi.

33. Dėl šešeto aš .......... .
a) nesijaudinu,
b) nenusimenu,
c) nepergyvenu.

34. Po pietų .......... su direktoriumi.
a) susisiek,
b) susirišk,
c) susiskambink.

35. Aš atsirėmiau į tvorą, .......... .
a) kad nepargriūti,
b) kad nepargriuvus,
c) kad nepargriūčiau.

36. Mama padovanojo naujas .......... .
a) tapkes,
b) šlepetes,
c) šliures.

37. Kviesk visus .......... .
a) ant pietų,
b) pietauti,
c) pietų.

38. Pagaliau priėjome .......... .
a) prie tokios išvados,
b) tokią išvadą,
c) tokios išvados.

39. .......... knygą pasibraukiau citatas.
a) skaitydamas,
b) skaitant,
c) beskaitant.

40. Indrei Tomas prisipažino .......... .
a) meilėje,
b) meilę,
c) mylįs,
d) kad myli.

41. .........., daug mokinių abejingi mokslui.
a) kaip nekeista,
b) kad ir keista,
c) nors ir keista.

42. Jis dar skaičiuoja .......... .
a) pirštais,
b) ant pirštų.

43. Mūsų šeima valgos tris kartus .......... .
a) per dieną,
b) į dieną,
c) dienoje.

44. Mamos darbovietėje visi .......... .
a) su aukštuoju išsilavinimu,
b) turi aukštąjį išsilavinimą.

45. .......... močiutė atvažiuodavo į svečius.
a) kartkartėmis,
b) dažniausiai,
c) nuolat,
d) kartais,
e) laikas nuo laiko.

46. .......... giminaičiai neturėjo pinigų.
a) žeimei pirkti,
b) žemės pirkimui.

47. Tris dienas nėjau į mokyklą dėl .......... temperatūros.
a) padidintos,
b) padidėjusios,
c) didelės.

48. .......... sinoptikais, rytoj bus saulėta diena.
a) jei tikėsime,
b) jei tikėtume,
c) jei tikėti.

49. .......... (ją) mėgsta ne visi.
a) kas liečia matematiką,
b) matematiką,
c) kas dėl matematikos,
d) o dėl matematikos,
e) kai dėl matematikos.

50. Universitete mokslas tęsiasi .......... .
a) ketvertą metų,
b) ketverius metus,
c) ilgiau nei ketverius metus,
d) virš keturių metų.

Syndicate content